پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس بوشهر، دکتر مرتضی رییسی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در بوشهر افزود: هم اکنون هفت هزار و400پروژه نیمه تمام مدرسه سازی در کشور وجود دارد که از این تعداد یکهزار و400پروژه مربوط به خیرین مدرسه ساز است.

رییس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور اضافه کرد: براساس آمارها سهم پروژه های مشارکتی و مردمی در کشور مساوی است و هم اکنون 700پروژه مشارکتی و 700پروژه مردمی در کشور در دست احداث است.

رییسی اضافه کرد: تکمیل پروژه های مشارکتی و تجهیز پروژه های مردمی از سیاست های مهم سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در کشور است.

وی اظهار کرد: با خیرین مدرسه ساز باید ارتباط موثر و تنگاتنگی داشته باشیم و آنها را مورد توجه قرار دهیم.

رییس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور گفت: حضور خیرین مدرسه ساز در کنار این سازمان به کار معنویت می بخشد و فعالیت این سازمان در گرو همکاری و مشارکت خیرین مدرسه ساز است.

وی یادآور شد: ساخت فضاهای ورزشی و استخرهای شنا یکی از سیاست های مهم سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در سطح کشور است و هم اکنون استان بوشهر که در گذشته هیچ استخر شنای دانش آموزی نداشته، پنج استخر استاندارد دارد.

رییسی اظهار کرد: با توجه به اهمیت به روز رسانی سیستم های گرمایشی و سرمایشی در مدارس امسال 300 میلیارد ریال برای تامین و استاندارد سازی این سیستم ها اختصاص یافته است.

رییس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس افزود: با پیشنهاد دولت و مجلس برای نخستین بار در سال جاری 400میلیارد ریال اعتبار برای هوشمند سازی مدارس کشور تصویب شده است.

وی یادآور شد: علاوه بر این اعتبارات ملی از محل اعتبارات تجهیزات استان ها نیز باید اعتباری به امر هوشمند سازی مدارس اختصاص یابد.

رییسی گفت: از اول مهر امسال 5/3 برابر سال های پیش تجهیزات کلاسی در مدارس کشور توزیع شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: همچنین امسال 310 میلیارد رایل اعتبار نیز برای تجهیز هنرستان های تازه تاسیس کشور اختصاص یافته است.

وی یادآورشد: امسال برای اجرای پایه ششم ابتدایی در کشور 43هزار کلاس درس با مدیریت و صرفه جویی تاسیس شده است.

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر