پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٣ اسفند ١٣٩٧

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس بوشهر، دکتر مرتضی رییسی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در بوشهر افزود: هم اکنون هفت هزار و400پروژه نیمه تمام مدرسه سازی در کشور وجود دارد که از این تعداد یکهزار و400پروژه مربوط به خیرین مدرسه ساز است.

رییس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور اضافه کرد: براساس آمارها سهم پروژه های مشارکتی و مردمی در کشور مساوی است و هم اکنون 700پروژه مشارکتی و 700پروژه مردمی در کشور در دست احداث است.

رییسی اضافه کرد: تکمیل پروژه های مشارکتی و تجهیز پروژه های مردمی از سیاست های مهم سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در کشور است.

وی اظهار کرد: با خیرین مدرسه ساز باید ارتباط موثر و تنگاتنگی داشته باشیم و آنها را مورد توجه قرار دهیم.

رییس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور گفت: حضور خیرین مدرسه ساز در کنار این سازمان به کار معنویت می بخشد و فعالیت این سازمان در گرو همکاری و مشارکت خیرین مدرسه ساز است.

وی یادآور شد: ساخت فضاهای ورزشی و استخرهای شنا یکی از سیاست های مهم سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در سطح کشور است و هم اکنون استان بوشهر که در گذشته هیچ استخر شنای دانش آموزی نداشته، پنج استخر استاندارد دارد.

رییسی اظهار کرد: با توجه به اهمیت به روز رسانی سیستم های گرمایشی و سرمایشی در مدارس امسال 300 میلیارد ریال برای تامین و استاندارد سازی این سیستم ها اختصاص یافته است.

رییس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس افزود: با پیشنهاد دولت و مجلس برای نخستین بار در سال جاری 400میلیارد ریال اعتبار برای هوشمند سازی مدارس کشور تصویب شده است.

وی یادآور شد: علاوه بر این اعتبارات ملی از محل اعتبارات تجهیزات استان ها نیز باید اعتباری به امر هوشمند سازی مدارس اختصاص یابد.

رییسی گفت: از اول مهر امسال 5/3 برابر سال های پیش تجهیزات کلاسی در مدارس کشور توزیع شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: همچنین امسال 310 میلیارد رایل اعتبار نیز برای تجهیز هنرستان های تازه تاسیس کشور اختصاص یافته است.

وی یادآورشد: امسال برای اجرای پایه ششم ابتدایی در کشور 43هزار کلاس درس با مدیریت و صرفه جویی تاسیس شده است.

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر