پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی نوسازی ایلام مدرسه 6کلاسه مشارکتی بانک ملت در شهرستان سیروان استان ایلام به بهره برداری رسید وتحویل آموزش وپرورش این منطقه شد.

این مدرسه دارای  6کلاس درس و 519 مترمربع زیربنا است که برای ساخت آن مبلغ 365 میلیون تومان هزینه شده است که از این مبلغ هزینه مقدار120 میلیون تومان آن توسط بانک ملت تعهد شده بود که جا دارد از زحمات مسئولین این بانک محترم در همکاری با این اداره کل تشکر وقدردانی نمائیم.