پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
پروژه مشارکتی امام علی(ع) در روستای قدس باحضور جهان مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان ، دربانی مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان، قربانی امام جمعه شهرستان  میامی، مسئولین  دستگاههای اجرائی وخیرمدرسه ساز  حسین رجبی افتتاح شد.

 دراین افتتاح طی آیینی کلید مدرسه امام علی (ع) از سوی اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان به مدیر آموزش وپرورش شهرستان میامی تحویل شد

 

این پروژه شامل 223 مترزیربنا، 500مترمحوطه و110متردیوارمی باشد که جهت تکمیل آن مبلغ 500میلیون ریال توسط خیرمدرسه ساز حسین رجبی وامیلیاردو800میلیونریال ازمحل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان هزینه شده است.همچنین پروژه مذکوردارای سه کلاس درس ،اتاق اداری نمازخانه ، سرویس بهداشتی ،آبخوری وآبدارخانه می باشد.

درضمن سیستم گرمایشی  وسرمایشی این آموزشگاه براساس فناوری روز تعبیه شده است.همچنین این آموزشگاه دارای سیستم هوشمند احتفای حریق است.

شایان ذکراست تجهیزات این پروژه توسط نوسازی مدارس تامین گردیده  است