پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
مدیر موزه قرآن کریم تهیه نسخه‎های بیماران خاص و سرطانی ویا صعب العلاج، احداث مراکز آموزشی و فرهنگی برای رفع نیازهای علمی و فرهنگی جامعه، و همچنین تأمین مایحتاج محرومان و ایتام را از جمله موضوعات در اولویت اوقاف وامور خیریه ذکر کرد.
فخرالدین صابری به مناسبت هفته وقف درمورد اهمیت و ارزش وقف نزد خدا و اهل بیت(ع) به خبرنگار مهر گفت:وقف کردن سیره پیامبر و علی(ع) و اهل بیت بوده است. ایشان در دورانهای مختلفی که زندگی کردند گوشه‎ای از مال و دارایی و تلاش و کوشش خود را وقف کردند. بویژه علی(ع) که در 25 سال دوران کنار گذاشتن ایشان از مدیریت جامعه به آبادانی نخلستانها و ایجاد قناتها و حفر چاهها مشغول بودند که بلافاصله پس از ایجاد آنها ، آنها را وقف می‎کردند . اهل بیت هم در زمینه کشاورزی و اقتصادی موقوفات بسیاری دارندکه بخشی از آنها به جا مانده است.

وی افزود:علت وقف نزد اهل بیت ارزش بسیار این عمل نزد خدا و تمایلات نوع دوستی ایشان بود اینکه کمک به مستضعفان در ضمیر ایشان نهادینه و درونی شده بود. وقف نشانه انسانیت و عامل امتیاز انسان محسوب می‎شود. با این کار محرومان و حتی مردم عادی خیر میبرند و منتفع می‎شوند و ثمره صدقه جاریه بطور مستمر و دائمی ادامه داشته و مردم از نتایج و برکات آن در همه زمانها بهره‎مند می‎شوند.

مدیر موزه قرآن کریم درمورد اینکه فرهنگ وقف چگونه به حفظ میراثهای فکری و فرهنگی جامعه کمک می‎کند هم اظهارداشت:فرهنگ سازی و معرفی فرهنگ وقف کار بسیار مهمی است که نخبگان و علمای دینی و قرآنی باید جایگاه و ارزش وقف کردن را به مردم گوشزد کنند. آگاهی و شناخت مردم از ثمرات و برکات وقف موجب خشنودی خدا می‎شود زیرا محبوبترین عملها نزد خدا همین وقف کردنها است.

صابری درادامه تصریح کرد: بفرموده حضرت علی(ع)هیچ عملی به نتیجه نمی‏رسد مگر اینکه همراه با شناخت و معرفت باشد. باید زیرساختهای نظری وقف را در مردم جا بیندازیم و از هفته وقف که موقعیت بسیار مناسبی برای ترویج فرهنگ وقف است برای معرفی هرچه بهتر و بیشتر آثار و نتایج وقف در جامعه اهتمام ورزیم.

وی درمورد اینکه چه موضوعاتی برای وقف کردن در حال حاضر اولی ترند هم گفت: تهیه نسخه‎های بیماران خاص و سرطانی ویا صعب العلاج، احداث مراکز آموزشی و فرهنگی برای رفع نیازهای علمی و فرهنگی جامعه، و همچنین تأمین مایحتاج محرومان و ایتام از جمله موارد اوقاف وامور خیریه در اولویت محسوب می‎شوند.

صابری درمورد تفاوت مؤسسات خیریه با کارکرد وقف هم اذعان داشت: در جریان وقف یک انگیزه و نیت الهی علاوه بر انگیزه‎های شخصی وجود دارد و همچنین به لحاظ شرایطی که وقف دارد استمرا و دوام آنها بسیار بیشتر از کمکهای مؤسسات خیریه به مردم و جامعه است.