پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨
 

مدرسه سازی میراث ماندگاری برای نیکان                                                                                
"تا زمانی که زنده هستم، مدرسه می سازم" این نخستین جمله کلیدی و تاکیدی آقای "مصطفی روشنایی فر" خیر مدرسه ساز منطقه 4 شهر تهران است که هنگام گفتگو با او می شنویم.
او که بیشترین فعالیت مدرسه سازی اش در این منطقه صورت گرفته، تا کنون 20 مدرسه ساخته است که 5 مدرسه را نیز با مشارکت یک خیر دیگر احداث کرد.
فعالیت این خیر مدرسه ساز تنها معطوف به شهر تهران نیست، بلکه شهرهای میاندوآب و بناب هم هستند که از این خیر نیک اندیش یادگاری هایی دارند.
روشنایی فر با تمام وجود فعالیت مدرسه سازی را دوست دارد و با هیجان خاصی از آن یاد می کند. او می گوید: مدرسه سازی میراث ماندگاری است که من با تمام وجود از این فعالیت خداپسندانه لذت می برم.
این نیک اندیش منطقه چهار تهران مدرسه سازی را برای خود یک افتخار و موهبت الهی می داند که مزد آن را از خداوند در زندگی بارها و بارها گرفته است.
روشنایی فر ادامه می دهد: قبل از مدرسه سازی، به ساخت نمازخانه برای مناطق محروم می پرداختم ولی بعد از آن مدرسه سازی را به عنوان یک نیاز اساسی و مهم کشورم درک کردم و از آن سال به بعد در این راه قدم برداشتم.
مجتمع آموزشی حضرت زهرا (س)، مدرسه امام علی (ع)، مدرسه روشنایی فر، مدرسه روشنایی قلم و چندین مدرسه دیگر، کانون های انسان سازی این نیک اندیش مدرسه ساز است که در کشور از خود به یادگار گذاشته است.