پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٩٨
 

مدرسه سازی میراث ماندگاری برای نیکان                                                                                
"تا زمانی که زنده هستم، مدرسه می سازم" این نخستین جمله کلیدی و تاکیدی آقای "مصطفی روشنایی فر" خیر مدرسه ساز منطقه 4 شهر تهران است که هنگام گفتگو با او می شنویم.
او که بیشترین فعالیت مدرسه سازی اش در این منطقه صورت گرفته، تا کنون 20 مدرسه ساخته است که 5 مدرسه را نیز با مشارکت یک خیر دیگر احداث کرد.
فعالیت این خیر مدرسه ساز تنها معطوف به شهر تهران نیست، بلکه شهرهای میاندوآب و بناب هم هستند که از این خیر نیک اندیش یادگاری هایی دارند.
روشنایی فر با تمام وجود فعالیت مدرسه سازی را دوست دارد و با هیجان خاصی از آن یاد می کند. او می گوید: مدرسه سازی میراث ماندگاری است که من با تمام وجود از این فعالیت خداپسندانه لذت می برم.
این نیک اندیش منطقه چهار تهران مدرسه سازی را برای خود یک افتخار و موهبت الهی می داند که مزد آن را از خداوند در زندگی بارها و بارها گرفته است.
روشنایی فر ادامه می دهد: قبل از مدرسه سازی، به ساخت نمازخانه برای مناطق محروم می پرداختم ولی بعد از آن مدرسه سازی را به عنوان یک نیاز اساسی و مهم کشورم درک کردم و از آن سال به بعد در این راه قدم برداشتم.
مجتمع آموزشی حضرت زهرا (س)، مدرسه امام علی (ع)، مدرسه روشنایی فر، مدرسه روشنایی قلم و چندین مدرسه دیگر، کانون های انسان سازی این نیک اندیش مدرسه ساز است که در کشور از خود به یادگار گذاشته است.