پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
زمین 14 مدرسه واقع در اراضی مسکن مهر شهر جدید پرند به منظور آغاز عملیات اجرایی به پیمانکاران واجد شرایط تحویل گردید .


با پیگیری شرکت عمران شهر جدید پرند ، نقشه‌های معماری و سازه 14 مدرسه پس از بررسی و تأیید توسط واحد شهرسازی ؛ فنی و اجرایی شرکت عمران به سازمان نوسازی مدارس استان تهران ارسال گردید و پس از تأئید نقشه‌ها این مدارس به پیمانکاران مسکن مهر جهت غاز عملیات اجرایی ابلاغ گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند از این تعداد 12 مدرسه با سازه بتنی و 2 مدرسه نیز با سیستم پیچ و مهره ساخته خواهد شد . طبق تقاهمنامه فی مابین وزرات مسکن و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش، مرحله سفت کاری مدارس بر عهده شرکت عمران شهر جدید پرند و اجرای نازک کاری بر عهده سازمان نوسازی مدارس استان تهران می باشد.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود همزمان با بهره برداری از پروژههای مسکن مهر شهر جدید پرند در سال آینده، فضای آموزشی مورد نیاز ساکنین جدید نیز به بهره برداری برسد.