پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 

 مهندس طاهایی در مراسم افتتاح دبستان حاج جسن لاسمی بابل :

کمک ۳۲ میلیارد تومانی خیرین به آموزش و پرورش مازندران

استاندار مازندران گفت: خیرین مدرسه ساز در سال جاری ۳۲ میلیارد تومان به آموزش و پرورش استان کمک کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ُ توسعه و تجهیز مدارس مازندران ، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در مراسم افتتاح دبستان دولتی حاج حسن لاسمی روستای امین آباد بابل، که با حضور دکتر کریمی و مهندس نریمان نمایندگان مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی ُ افشار فرماندار بابل ُ مهندس جعفری مشاور ریاست و مدیرکل واحد مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور ُ مهندس نبیان مدیرکل نوسازی مدارس مازندران و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردیده بود ُ مدرسه سازی را نوعی جهاد در راه خدا دانست و گفت: خیرین مدرسه ساز امسال بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در کشور و ۳۲ میلیارد تومان در استان مازندران به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.

وی جایگاه احسان و نیکوکاری را در دین مبین اسلام بسیار والا توصیف کرد و افزود: امروز نظام آموزش و پرورش کشور ما از نعمت چنین افراد خیری برخوردار است که در مواقع حساس به کمک آن می آیند.

طاهایی با اشاره به سال همت مضاعف و کار مضاعف، خاطرنشان کرد: برای اجرای فرمان رهبری مبنی بر کار مضاعف، نیازمند مدرسه و دانشگاه برای تربیت جوانان عالم هستیم.

استاندار مازندران فرهنگ مدرسه سازی را ادامه فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تصریح کرد: روزی از همین سرزمین جوانانی برای دفاع از وطن به پا خواستند و امروز نیز جوانان دیگری در سنگری دیگر به کشور خدمت می کنند.
طاهایی با اشاره به اینکه عنصر خیرخواهی در حوزه دانش در این شهرستان طلوع کرد، افزود: امروز تنها دانشگاه صنعتی شمال کشور توسط مرحوم نوشیروانی در شهر بابل ساخته شده است.

گفتنی ست دبستان دولتی حاج حسن لاسمی روستای امین آباد بابل توسط خیر مدرسه ساز آقای محسن لاسمی احداث شده است.