پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، دكتر علي اصغر فاني،در دفتر كار خود ميزبان اعضاي جامعه خيرين مدرسه ساز بود.

وي در اين ديدار با اشاره به اين كه امروز سرمايه هاي اصلي جوامع، متشكل از سرمايه فيزيكي، سرمايه طبيعي و سرمايه انساني است افزود: مهم ترين عامل در توسعه يافتگي جوامع نيروي انساني است.

 

دكتر فاني با بيان اين كه آموزش و پرورش بايد فرصت حضور خيرين مدرسه ساز را قدر بداند اضافه كرد: اميدوارم آموزش و پرورش از آغوش گشوده خيرين مدرسه ساز در راستاي تربيت نسل نو استفاده نمايد.

 

وزير آموزش و پرورش با تبيين سياست هاي اصلي خود به تشريح دو سياست ارتقاء مديريت آموزشگاهي و توسعه مشاركت هاي مردمي پرداخت و تصريح كرد: توسعه مشاركت ها از سياست هاي اصلي من است و شما خيرين مدرسه ساز با اطمينان فضاها را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهيد و مطمئن باشيد بهترين ها در امر مديريت مدارس به كار گرفته خواهند شد .

 

در ابتداي اين ديدار دكتر حافظي رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز گزارشي از روند فعاليت هاي خيرين مدرسه ساز ارائه و حاضرين به بيان ديدگاه و نظرات خود پرداختند