پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

 

معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت: يکي از زيباترين صحنه هاي مشارکت مردم، حضور خيران مدرسه ساز براي نوسازي مدارس فرسوده است.

 «دکتر مرتضي رئيسي» در مراسم افتتاح مدرسه خيرساز راهنمايي نظام الملک (وکيلي ۲۹) شهرستان نيشابورخراسان رضوی خاطر نشان کرد: ان شاء ا... روزي را شاهد باشيم که همه مدارس فرسوده در نيشابور به همت خيران بازسازي شود. رئيس سازمان نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس کشور همچنين با قدرداني از تلاش هاي «مهندس عبدالرضا وکيلي» نيک انديش نيشابوري که تاکنون بيش از ۳۰ مدرسه و همچنين مرکز دياليز، فرهنگ سرا و مراکز فرهنگي، بهداشتي و آموزشي ديگري را ساخته، تأکيد کرد: اميدواريم آقاي وکيلي بتوانند صدمين مدرسه خود را نيز در نيشابور بسازند.