پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 

 

مدرسه دخترانه ام البنین زاهدان بعنوان مدرسه نمونه در خصوص استفاده بهینه از سوی اداره کل نوسازی مدارس استان معرفی گردید

 در پی بازدید مدیر کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان از امکانات و تجهیزات مدرسه دخترانه ام البنین تجهیزات کلاسی ، وسایل کمک آموزشی ، هوشمند سازی و فضای آموزشی مورد تحسین قرار گرفت .

این مدرسه علیرغم تراکم دانش اموز به بهترین شکل ممکن با مدیریت خانم زهرا میر اداره می گردد که می تواند الگو و نمونه بارز بهره وری از امکانات موجود در مدارس باشد ، وی با برنامه ریزی و مدیریت صحیح استهلاک و از بین رفتن تجهیزات را به حد اقل کاهش داده است که از این رهگذر مسئولیت پذیری و بهره وری توسط دانش آموزان بعنوان وظیفه تلقی گشته است که از این رو از سوی اداره کل نوسازی مدارس استان بعنوان مدرسه نمونه و مدیریت آن بعنوان مدیر نمونه اعلام ، و مورد تقدیر قرار گرفت.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان وبلوچستان