پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
مدرسه حکمت در منطقه یک تهران از نو ساخته می شود
یک خیر مدرسه ساز در منطقه یک تهران در راستای اهداف خیر خواهانه خویش وخدمت به دانش آموزان در حال تحصیل، تخریب ونوسازی یکی دیگر از مدارس فرسوده و قدیمی منطقه یک به نام حکمت را در دستور کار قرار داده است. 
به گزارش خبر نگار مجمع خیرین مدرسه ساز،  مدرسه حکمت بیش از 50 سال  قدمت دارد  که با توجه به این موضوع مهم، تخریب و باز سازی این مدرسه از طرف  خیر نیک اندیش داوود فرزانه فرزند مرحوم حاج محمد فرزانه از خیرین مدرسه ساز منطقه یک مورد تعهد قرار گرفت و به زودی کارهای اولیه برای تخریب و نوسازی این فضای آموزشی آغاز خواهد شد . گفتنی است که مرحوم حاج محمد فرزانه در گذشته 2 مدرسه به نام های فرزانه 1و 2 در  منطقه یک ساخته است و طبق برنامه ریزی انجام شده مدرسه حکمت پس از تخریب و باز سازی به نام فرزانه 3 نامگذاری خواهد شد .