پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

مدرسه تجلیگاه همه خوبی هاست

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

نظری مدیرآموزش وپرورش چگنی درجمع خیرین مدرسه سازاین شهرستان گفت:خیرین مدرسه سازتصویرگران زیباترین نقاشی های زندگی وسرایندگان ناب ترین غزل های فرهنگ وادب اند.

مدیرآموزش وپرورش چگنی گفت: دربحث مدرسه سازی یک کارمنحصربه فردوفوق العاده زیباست که نظیرنداشته،البته کارهای عام المنفعه ازجایگاه ویژه ای برخوردارهستنداماقطعاًمدرسه سازی یک حسنه ای است که تلفیقی ازخیردنیاوآخرت درخودداردچون مدرسه تجلیگاه همه خوبی هاست.

وی گفت:چرایی اهمیت مدرسه سازی به چرایی ارزشمندی علم وادب ودانش برمی گردد،مدرسه جایی است که درآن انسانهایی متخلص به اخلاق الهی تربیت می شود،درمدرسه انسانهایی تربیت می شوندکه درجامعه مومنانه وپاک زندگی می کنندواهمیت خیرین مدرسه سازبه این مقوله بستگی دارد.

نظری بابیان اینکه درمدرسه سرنوشت دنیاوآخرت فردمشخص می شودافزود:مسیررشدواعتلای مادی ومعنوی کشورازمدرسه می گذرد،سقف یشرفت کشورتوسط مدرسه تعیین می گردد،هرگونه پیشرفت وترقی مادی ومعنوی جامعه درگرو مدرسه است.

انجام میدهیداثرش درتاریخ ماندگاروجاویدخواهدماند،کسانی هستندکه به واسطه عمل خیری همانندساخت یک مدرسه ویاکارخیردیگری که انجام میدهندنامشان درتاریخ جاودانه می شود.

هم چنین همزمان بابرگزاری این جشنواره، جشنواره خیرین مدرسه سازبخش ویسیان ازتوابع شهرستان چگنی باحضورنیکوکاران وخیرین درسالن اجتماعات این شهرستان برگزارگردید.