پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

مدرسه بسترتوسعه پایداراست

 

دکترمحمدرضاحافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشوردرگردهمایی مشترک کارشناسان روابط عمومی وامورمشارکتهای مردمی ادارات کل نوسازی مدارس سراسرکشوردرخرم آبادبااشاره به اینکه مدرسه بسترتوسعه پایداراست گفت: هرکشوری که آموزش وپرورش موفقی داشته باشدیقیناًدرامورسیاسی،اقتصادی،اجتماعی ورفاهی باموفقیت روبروخواهدشدومابایدبرخودببالیم که درکشوری زندگی می کنیم که ملت راه ارتقاء رابه خوبی پیداکرده است.

 

وي افزود:شما مسئولان امور مشاركتها و روابط عمومي هاي سراسر كشور در نيك انديشان و خيرانديشان كشور انگيزه ايجاد كرديد و يك صحنه بزرگ و افتخار را در سطح دنيا بوجود آورديد و بنده از افتخاري كه شما بوجود آورديد بهره مند شدم.

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور با قرائت اين شعر كه((پيري آن نيست كه بر سر مي زند موي سپيد -  هر جواني كه به دل عشق ندارد پير است )) گفت:84سال از عمر من گذشته و بنده بقاء عمرخودم را مرهون اين حضور و مشاركت مي بينم ومن اين عشق را كاملآ در وجود شما عزيزان مشاهده مي كنم و مي بينم كه مسئولان امور مشاركتها و روابط عمومي ها با عشق در اين صحنه زيبا و خدا پسندنه تلاش مي كنيد.

دكتر حافظي با بيان اينكه نوسازي مدارس تنها سازماني است كه كار اجرایی انجام می دهدافزود:نوسازیی مدارس برای ارتقاء دانش فرزندان عزيز و آينده سازان كشور

 بستر سازي مي كند و بنده اين افتخار نصیبم شده كه همراه اين سازمان بزرگ و فرهنگي خدمت گذار خيرين مدرسه ساز باشم.

وي با اشاره به اينكه كار مشاركت ها و روابط عمومي هاي ادارات کل نوسازس مدارس كار بسيار ارزنده و صد در صد مورد رضاي خداست تصريح كرد:مشاركت  تنها اين نيست كه از مال و منال و اندوخته خود مدرسه اي بسازی بلكه كسي كه با حركت خودش با قلم خودش وبا بيان خودش در خيرين انگيزه ايجاد مي كندشريك واقعي است و شما نيز در اين امر مقدس مشاركت داريد و شريك واقعي هستيد.

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور با تاكيد بر اينكه 7 هزار واحد آموزشي توسط دولت در سراسر كشور احداث شده است كه به علت عدم اعتبار لازم نيمه تمام مانده اند گفت: چنانچه هر خيري پروژه آموزشي نيمه تمامي را تكميل و به اتمام برساند آن پروژه به نام آن خير ثبت خواهد شد.

دكتر حافظي حضور خيرين مدرسه ساز در  استان لرستان را پربار تر، با شكوه تر وگسترده تر و با انگيزه تر از گذشته عنوان كرد و افزود : بنده وظيفه دارم كه از برادر گرانقدرم جناب آقايمهندس اسدي پور مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان لرستان كه فردي است معتقد، با ايمان واثر گذار و مديري است لايق و شايسته و از جناب آقاي سيد علي محمد رضوي رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز وسایرافرادعلاقمندودلسوزوتلاشگر که درنوسازی مدارس استان لرستان مشغول خدمت هستند،صميمانه تقدير و سپاسگزاري نمايم.