پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٨
 

مدرسه بسترتوسعه پایداراست

 

دکترمحمدرضاحافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشوردرگردهمایی مشترک کارشناسان روابط عمومی وامورمشارکتهای مردمی ادارات کل نوسازی مدارس سراسرکشوردرخرم آبادبااشاره به اینکه مدرسه بسترتوسعه پایداراست گفت: هرکشوری که آموزش وپرورش موفقی داشته باشدیقیناًدرامورسیاسی،اقتصادی،اجتماعی ورفاهی باموفقیت روبروخواهدشدومابایدبرخودببالیم که درکشوری زندگی می کنیم که ملت راه ارتقاء رابه خوبی پیداکرده است.

 

وي افزود:شما مسئولان امور مشاركتها و روابط عمومي هاي سراسر كشور در نيك انديشان و خيرانديشان كشور انگيزه ايجاد كرديد و يك صحنه بزرگ و افتخار را در سطح دنيا بوجود آورديد و بنده از افتخاري كه شما بوجود آورديد بهره مند شدم.

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور با قرائت اين شعر كه((پيري آن نيست كه بر سر مي زند موي سپيد -  هر جواني كه به دل عشق ندارد پير است )) گفت:84سال از عمر من گذشته و بنده بقاء عمرخودم را مرهون اين حضور و مشاركت مي بينم ومن اين عشق را كاملآ در وجود شما عزيزان مشاهده مي كنم و مي بينم كه مسئولان امور مشاركتها و روابط عمومي ها با عشق در اين صحنه زيبا و خدا پسندنه تلاش مي كنيد.

دكتر حافظي با بيان اينكه نوسازي مدارس تنها سازماني است كه كار اجرایی انجام می دهدافزود:نوسازیی مدارس برای ارتقاء دانش فرزندان عزيز و آينده سازان كشور

 بستر سازي مي كند و بنده اين افتخار نصیبم شده كه همراه اين سازمان بزرگ و فرهنگي خدمت گذار خيرين مدرسه ساز باشم.

وي با اشاره به اينكه كار مشاركت ها و روابط عمومي هاي ادارات کل نوسازس مدارس كار بسيار ارزنده و صد در صد مورد رضاي خداست تصريح كرد:مشاركت  تنها اين نيست كه از مال و منال و اندوخته خود مدرسه اي بسازی بلكه كسي كه با حركت خودش با قلم خودش وبا بيان خودش در خيرين انگيزه ايجاد مي كندشريك واقعي است و شما نيز در اين امر مقدس مشاركت داريد و شريك واقعي هستيد.

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور با تاكيد بر اينكه 7 هزار واحد آموزشي توسط دولت در سراسر كشور احداث شده است كه به علت عدم اعتبار لازم نيمه تمام مانده اند گفت: چنانچه هر خيري پروژه آموزشي نيمه تمامي را تكميل و به اتمام برساند آن پروژه به نام آن خير ثبت خواهد شد.

دكتر حافظي حضور خيرين مدرسه ساز در  استان لرستان را پربار تر، با شكوه تر وگسترده تر و با انگيزه تر از گذشته عنوان كرد و افزود : بنده وظيفه دارم كه از برادر گرانقدرم جناب آقايمهندس اسدي پور مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان لرستان كه فردي است معتقد، با ايمان واثر گذار و مديري است لايق و شايسته و از جناب آقاي سيد علي محمد رضوي رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز وسایرافرادعلاقمندودلسوزوتلاشگر که درنوسازی مدارس استان لرستان مشغول خدمت هستند،صميمانه تقدير و سپاسگزاري نمايم.