پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
مدرسه ای که برای دست کوچک فاطمه انگشتر شد
فاطمه مهدور کوچکترين خيّر مدرسه ساز کشور و ساکن شهریار آنقدر در خانواده از بخشندگی و نیکوکاری شنیده است که دل کندن از یک انگشتر به کوچکی انگشتان پر از مهر برایش کار دشواری نباشد و اینگونه مدرسه ای ساخته می شود که انگشتر دست او آغازگر آن است.
این دانش آموز کلاس چهارم مدرسه عترت شهريار در مورد چگونگي ورودش به كار خير مدرسه سازي مي‌گويد: اولين باري که با پدر و مادرم در جلسه خيرين مدرسه ساز شهریار شرکت کردم، ديدم همه حاضران به مدرسه سازي کمک مي کنند من هم تصميم گرفتم انگشترم را در این راه به آموزش و پرورش اهدا کنم و از اين کار خود خيلي خوشحال و راضي هستم.
او مي افزايد: اگر در آينده هم در توانم باشد حتما به امر مدرسه سازي کمک خواهم کرد تا دوستانم به دلیل نبود مدرسه کافی از درس خواندن محروم نشوند.
فاطمه به دوستان هم سن و سالش توصيه مي کند كه در حد توانشان اما از اعماق وجود و با رضايت کامل به ساخت مدرسه کمک کنند و در اين کار خير مشارکت داشته باشند.
فاطمه كه به همراه پدر و مادرش به محل انجام مصاحبه آمده بود اين كار خير را از والدينش آموخته و آن را به عنوان يك ضرورت در زندگي خود پذيرفته است.