پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

درپی زلزله 2/6ریشتری شهرستان اهر- ورزقان وهریس وآسیب بسیاری ازروستا ها که دربرخی نقاط تا100درصدنیزگزارش شده است مدارس بعنوان جان پناهی برای مردم زلزله زده عمل نمودند درشهرستان ورزقان بعلت کمبود امکانات بهداشتی،مدرسه شهیدرجایی این شهرستان بعنوان بیمارستان صحرایی پذیرای بیماران ومصدومان این حادثه شده است دراهرنیز بنابه دستورفرمانداراین شهرستان مردم بااسکان درمدارس امن،جان پناه گرفته اند.کمک رسانی نیروهای امدادی باسرعت بیشتردرحال اجراست.متاسفانه آمارجان باختگان حادثه تاکنون بالای 300نفروآمارمصدومان نیزبالای 2000نفرگزارش شده است.

روابط عمومی نوسازی مدارس آذربایجان شرقی