پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
شاید هیچ کس مثل یک هم محله ای قدیمی نمی توانست گره گشایی کند .یکی ازبزرگترین مشکلات اهالی که زندگیشان با محرومیت عجین شده وگاه داشتن حداقل ها برایشان آرزوست. 40سال همسایگی با اهالی محله شوش ومظاهری کافی بود تا حاج آقا صالحی بداند درد کجاست ودرمان چیست.او اگر چه در تمام این سالها هم نفس نیازمندان محله ودستگیر خانواده های بی بضاعت وبی سرپرست بوده اما خوب دانست اگر دانایی باشد ،توانایی هم به دنبالش خواهد آمد. اینگونه بود که رفع فقر امکانات آموزشی را بر رفع فقر اقتصادی ارجح دانست.حالا امروز ، مدرسه ای که در زمین گاراژ قدیمی حاج آقا اسماعیل صالحی شهرابی در حال ساخت است ، هدیه ای است از جانب این خیر مدرسه ساز وآموزش وپرورش منطقه به فرزندان محله های شوش ومظاهری تا آسوده خاطر درس بخوانند وآینده ای روشن تر برای خود واهالی محله رقم بزنند..
                      
حدود 25 سال ،همسایه بودیم وحاج آقا صالحی را به عنوان یک انسان خیر می شناسیم. حاج آقا با اختصاص زمین گاراژ خود برای مدرسه سازی ، نشان داد مثل بچه های خودش ،به فکر بچه های مردم هم هست. سیدرضا نقیبی یکی از کسبه خیابان ابوفاضلی می گوید: خدا خیرش دهد. با این کار ،آخرت را برای خودش خرید.محله شوش با کمبود مدرسه مواجه است واکثر مدارس موجود هم دو شیفته است.هر چه بیشتر مدرسه ساخته شود بچه های محل می توانند در فضای بهتری درس بخوانند."عبدالله رودخانه ای" در تکمیل صحبت های همسایه اش می گوید: توفیق بزرگی نصیب حاج آقا صالحی شده چون خدا هرکسی را برای مشارکت در چنین کارهای خیری دعوت نمی کند و هر پولی هم شایستگی خرج شدن در راه خیر را ندارد."
وی در ادامه می گوید: اثرات مثبت این حرکت ،نصیب همه اهالی محل می شود.مکان خوبی برای تحصیل بچه ها فراهم می شود. چهره خیابان به واسطه جایگزینی یک ساختمان نوساز با یک ملک فرسوده بهسازی می شود. وهمچنین با فعالیت یک مرکز فرهنگی مثل مدرسه به جای یک گاراژصنعتی ،اهالی می توانند در محیط مناسب تری زندگی کنند.
خانم سعادتی هم وارد بحث می شود ومی گوید:از وقتی چند مدرسه قدیمی محله تخریب شد ،خیلی از بچه های محل مجبور شدند به مدارس محله های دیگر بروند ، با ساخته شدن مدرسه حاج آقا صالحی ،خیال مادرانی که بچه هایشان به اجبار به مدارس راه دور می رفتند ،آسوده خواهد شد. خانم شاکری هم که دخترش در مدرسه ابتدایی خارج از محله درس می خواند، با لبخند در تایید صحبت همسایه اش می گوید: این روزها هر کدام از مادران محل ، به نسبت دختر یا پسردار بودنشان ،دعا می کنند این مدرسه دخترانه یا پسرانه باشد.."
خانم سعادتی درپایان با اشاره به وظیفه اهالی نسبت به مدرسه خیرساز محله می گوید:
"اهالی محل وظیفه دارند به بهترین شکل از این مدرسه استفاده کنند.حالا که یک فرد خیر برای رفاه حال اهالی اینچنین از دارایی با ارزش خود گذشته ،پدران ومادران محل باید به فرزندانشان سفارش کنند به خوبی از این مدرسه مراقبت کنند."
برای رونق کار خیر،از خیرین تجلیل کنیم
دوستی می گفت:اگر فردی کار خوبی انجام داد،آنقدر آن کاررا بزرگ کن تا دیگران هم به انجامش ترغیب شوند وآن کار خوب رواج پیدا کند. اگر هم کار بدی ازکسی سرزد آن کاربد را چنان عقوبت کن تا دیگران درس بگیرند واز تکرارآن جلوگیری شود. حالا حکایت حاج آقا صالحی وحرکت زیبای مدرسه سازی اش در محله ماست . باید آنقدر از این کارخیرگفته شود واز بانی آن تقدیر وتجلیل شود که دیگران هم به این کار تشویق شوند.
علی رسولی در ادامه می گوید:حاج آقا را از قدیم می شناختیم اماحالا احترام ویژه تری برایش قایلیم واین ،خاصیت کار خیراست که هم اجردنیا را نصیب انسان می کند واو را در نظر خلق بالا می برد وهم ثواب آخرت را برایش به همراه دارد وچه کار خیری بهتر از مدرسه سازی؟
رونق مدرسه سازی در منطقه ،نیازمند همت خیرین است
کمبود فضای آموزشی در محله های شوش ومظاهری از چند سال قبل وبا بازپس گرفته شدن چند مدرسه استیجاری محل توسط صاحبانشان به اوج رسید ومدارس موجود در محل به اجبار ،دو شیفته شد وبعضی از دانش آموزان محل هم به ناچار در مدارس محله های دیگر ثبت نام کردند. در چنین شرایطی ،وجود حاج آقا صالحی که برای گسترش فضای آموزشی در محله پیشقدم شده اند،واقعا غنیمت است." مسول انجمن اولیا ومربیان آموزش وپرورش منطقه 15 در ادامه می گوید:پیشنهاد واگذاری زمین گاراژ قدیمی واقع در محله شوش ،ازطرف حاج آقا صالحی مطرح شد وبا استقبال آموزش وپرورش منطقه وپس ازطی مراحل قانونی ،اداره کل نوسازی آموزش وپرورش ،کارساخت یک مدرسه چهارطبقه رادراین زمین آغاز کرد.خوشبختانه اجرای این پروژه باسرعت وپیشرفت خوبی همراه بوده وبه یاری خداوند درسال تحصیلی جدید ،تعداد زیادی از دانش آموزان محله در مدرسه محله خودشان تحصیل خواهند کرد.نکته جالب توجه این است که حاج آقا صالحی بیش از همه پیگیر روند ساخت مدرسه است.ایشان دائما به مدرسه سر میزند وکارگران راتشویق می کند تا با سرعت وهمت بیشتر ،مدرسه را برای اول مهر آماده کنند."
علی اصغر جعفری هرندی  با اشاره به موقعیت ضعیف اقتصادی غالب اهالی منطقه می گوید: صرف نظراز17مدرسه خیرسازمنطقه درسالهای قبل ومدرسه درحال ساخت حاج آقا صالحی، 2واحدآپارتمانی نیز ازسوی افراد خیر منطقه برای امرمدرسه سازی ،هدیه شده است. با توجه به سطح اقتصادی متوسط اکثرساکنان منطقه وعدم وجود بازارو...درمنطقه ،به طورطبیعی ،امرمدرسه سازی مردمی درمنطقه ما کم رونق است وبرای تحول در این عرصه ،تیازمند یاری خیرین مناطق دیگرهستیم."
وی در ادامه درخصوص خواسته اهالی محله شوش برای ساخت مدرسه ویژه دانش آموزان افغانی،می گوید:دانش آموزان افغانی خوب وباهوشی هستند که گاه ازدانش آموزان ایرانی هم سبقت می گیرند.در گذشته دانش آموزان افغانی درمدارس مستقل تحصیل می کردند اماباتوجه به اینکه بعضی ازآنها دارای مادران ایرانی هستند ،تمایل داشتند تحصیلات ایرانی داشته باشند.بنابراین ازچندسال قبل،باصدوردستورالعملی ازمرکزمقررشدبه فرزندان افغانی دارای پاسپورت اقامت درتهران ،اجازه تحصیل درمدارس ایرانی پایتخت داده شود.
جعفری درپایان بااشاره به نیاز دفترنمایندگی مجمع خیرین مدرسه سازاستان تهران درمنطقه 15به توجه بیشتراین مجمع ،خاطرنشان می کند:"باوجوداینکه مجمع خیرین مدرسه سازاستان تهران فردی رابه عنوان نماینده خودبه دفاترنمایندگی مجمع درمناطق معرفی کرده است اما متاسفانه این اتفاق هنوزدرمنطقه ماشکل اجرایی به خودنگرفته است .ازآنجا که مشغله های فراوان ،امکان تمرکزبراموردفترنمایندگیزمجمع راازما میگیرد،وجودفردی به عنوان نماینده مجمع که به ویژه مامورپیگیری مسائل مربوط به این حوزه باشد،درمنطقه ماضروری است.به علاوه باتوجه به فقراقتصادی موجوددرمنطقه 15وتعدادمحدودخیرین ،تلاش های نماینده مذکوردرجهت جذب خیرین عضومجمع ازسراسرتهران به منطقه ما،می تواندزمینه سازتحولات خوبی درامرمدرسه سازی دراین منطقه جنوب شرق تهران باشد.  
این روزها حالم خوب است
بعداز40سال سکونت واشتغال درمحله شوش وبا توجه به تحصیل فرزندانم درمدارس همین محل ،به این نتیجه رسیدم که کمبودمدرسه ،اصلی ترین نیاز این محله است.از آنجاکه محله شوش به دلیل بافت متراکم موجود،هیچ فضای خالی برای مدرسه سازی ندارد،تصمیم گرفتم زمین گاراژقدیمی ام به مساحت 617مترمربع راکه12حجره فعال داشت به امرمدرسه سازی اختصاص دهم.حاج آقااسماعیل صالحی شهرابی خیرمدرسه ساز74ساله محله شوش درادامه میگوید:حداقل 10روزیکباربه محله می روم وبه مدرسه سرمیزنم.با این حساب بچه های محل برای سال تحصیلی جدیدمی توانند درهمین مدرسه ثبت نام کنند.
حس وحال حاج آقا صالحی هنگام حضوردرمدرسه ای که قرار است به نام خوداونامگذاری شود،موضوعی است که نمی توان درموردش کنجکاو ی نکرد.حاج آقا مکثی می کند ومی گوید:وقتی برای خدا وآخرت قدمی برداشته باشی ،حتما حس خوبی خواهی داشت.من وقتی می بینم درمحل گاراژقدیمی ام ،مدرسه ای درحال ساخت است که قرار است مکان تحصیل حدود 400فرزندیک محله اکثرا کارگرنشین باشد وازمیان آنها ،دکترومهندس های آینده مملکت پرورش پیدا کنند،لذت می برم.من مدتهاست مریض احوالم وعمل قلب پشت سرگذاشته ام اما این روزها حس میکنم حالم خیلی بهتراست.امیدوارم خدااین حرکت راازمن قبول کند.این دنیا زودگذراست ،همه بایدبه فکرآخرتمان باشیم.