پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

 مرتضي رئيسي، گفت: ايجاد حياط مركزي در مدارس جديدالاحداث دخترانه در زمين‌هايي با متراژ مناسب اين كار در راستاي طرح  شاداب‌سازي و محرم‌سازي در مدارس دخترانه انجام مي‌شود.

رئيسي اشاره كرد: براي ايجاد امنيت و آرامش خاطر در دانش‌آموزان دختر در زنگ‌هاي تفريح و ورزش اين طرح در راستاي فعاليت‌هاي اين سازمان قرار گرفته است.

 وي در خصوص اين طرح خاطر نشان كرد: حياط‌هاي جديد در كانون مدرسه ساخته مي شوند و اطراف حياط كلاس‌هاي درس قرار مي‌گيرند.

رئيسي در زمينه فوايد اين طرح اظهار كرد: با اجراي اين طرح ساختمان‌هاي همجوار به حياط مدرسه مشرف نمي باشند و دانش‌آموزان مي‌توانند با آزادي بيشتر در محيط آموزشي حضور يابند.