پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

مدارس همانند دانشگاه زیباوجذابند

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

دکتردهمرده استاندارلرستان،رشنوفرماندار،مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس،نیکبخت مدیرآموزش وپرورش شهرستان وجمعی ازمسئولین ازپروژه های آموزشی دردست اجراء دورودبازدیدنمودند.

استاندارلرستان ضمن ابرازخرسندی ازاداره کل نوسازی مدارس لرستان دراجرای باکیفیت پروژه های آموزشی درسطح استان گفت: مدارس احداثی توسط این اداره کل ازنظرکیفیت واستانداردبودن همچون دانشگاه زیباوجذاب می باشند.