پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام هژبری در بازدید کلی  که از مدارس مناطق زلزله زده شهرستان آبدانان بعمل آورد در مصاحبه ای با صدا وسیمای مرکز استان مستقردر مناطق زلزله زده کلات مورموری وضعیت کلی فضاهای آموزشی را اینگونه تشریح کرد: تعداد کل مدارس شهرستان آبدانان 107 فضای آموزشی است که از این تعداد فضاهایی که در دو دهه اخیر احداث شده اند کاملا سالم وفاقد آسیب سازه ای میباشند.

مدیرکل نوسازی مدارس همچنین گفت: از تعداد 8 باب فضای آموزشی که در طول سالهای 90 تا 93 مقاوم سازی گردیده اند پس از زلزله های پی در پی در شهرستان آبدانان ومنطقه مورموری هیچگونه آسیبی بر آنها وارد نشده است.

هژبری گفت: درسال 89 بر روی فضاهای آموزشی قدیمی شهرستان آبدانان مطالعات مقاوم سازی بعمل آمد و15 فضای آموزشی به عنوان فضای فرسوده تعیین وجهت عدم استفاده به آموزش وپرورش ابلاغ گردیده اند که پس از وقوع زلزله اخیر این 15 فضای آموزشی دچار آسیبهای سازه ای شدذه اند وزلزله صحت مطالعات آنها را تائید نمود ه است .

وی گفت: در بخش مورموری جمعا 21 فضای آموزشی وجود دارد که از این تعداد 15 فضا قبلا فرسوده وغیر قابل استفاده اعلام شده وهم اکنون آن فضاها دچار آسیب گردیده اند.