پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

به گزارش روابط عموی اداره کل نوسازی مدارس مازندران ، علی نبیان که در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود : هم اکنون دغدغه اصلی ما بحث سیستم آموزشی 3-3-6است که در آن مقطع ابتدایی شش کلاس شده ومقاصع راهنمایی ودبیرستان سه کلاس می شود . وی افزود : با تعاملی که با اداره کل آموزش وپرورش مازندران وجود دارد تمام تلاش ما ایجاد فضای آموزشی مطلوب برای استفاده دانش آموزان است همچنین فضاهایی که مشکل آنها کمبود یک کلاس است با اعتبارات استانی وملی مشکل شان بر طرف می شود . مدیرکل نوسازی مدارس مازندران در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر گلایه مندی برخی از مدیران آموزش وپرورش استان در مورد اعتبارات اختصاص یافته وکمبود فضاهای آموزشی یاد آور شد . مشکلی در مدارس مازندران برای اجرای سیستم آموزشی 3-3-6وجود ندارد زیرا سعی داریم با اعتبارات ملی تخریب وبازسازی فضاهای آموزشی که در مقطع ابتدایی نیاز به شش کلاس دارند را با تغیر کاربری آماده کنیم.

حضور 1000خیر مدرسه ساز در مازندران وی با اشاره به تعداد خیرین مدرسه ساز مازندران تصریح کرد : در این استان بیش از یک هزار خیر مدرسه ساز آقا وخانم حضور دارند که همه خیرین شهرهای مازندران در انجام کار نیک ومعنوی مدرسه سازی شاخص هستند . نبیان اذعان داشت : اعتباری که از سوی خیرین مدرسه ساز در نظر گرفتیم با دو منبع تامین می شود که بخشی برای پروژه های تخریب وباز سازی لحاظ شده که به اعتبارات آن اختصاص می دهیم وبخشی دیگر از محل اعتبارات استانی ، پروژه های نیمه تمام مردمی وملی هزینه می شود البته تلاش زیادی داریم تا مهرماه امسال پروژه های نیمه تمام را ساخته وبه اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران تحویل دهیم .