پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 
'محمد حسين ترابي زاده' روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در ايلام افزود: براساس مفاد قانون برنامه پنجم توسعه بايد تا پايان اين برنامه حدود 131 هزار كلاس درس غيراستاندارد تخريب و بازسازي شود و126 هزار كلاس درس نيز مقاوم سازي گردد.
وي با بيان اين كه تاكنون از اين تعداد، 50 هزار كلاس درس تخريب و بازسازي شده است،
از انجام كار مطالعاتي مقاوم سازي 45 هزار كلاس درس ديگر خبر داد و اظهارداشت: 20 هزار كلاس درس در كشور از سال 85 تاكنون مقاوم سازي شده است.
ترابي زاده با اشاره به مقاوم سازي يك هزار مدرسه در سراسر كشور در سال جاري گفت: مجلس شوراي اسلامي امسال 13 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تخريب، بازسازي، مقاوم سازي و گسترش مدارس كشور در نظر گرفته كه تاكنون حدود 9 هزار و 200 ميليارد ريال آن جذب شده است.
معاون فني و نظارت سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس تدوين شناسنامه فني براي حدود يك صد هزار فضاي آموزشي در سراسر كشور را از مهمترين برنامه هاي اين سازمان برشمرد كه در سال هاي گذشته انجام شده است.
وي رعايت استانداردها، صنعتي سازي و استفاده از سازه هاي پيش ساخته صنعتي را مهمترين رويكردهاي سازمان نوسازي مدارس كشور عنوان كرد.