پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 
 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده قطعا برخی از مدارس شهری به شکل مجتمع ـ مدرسه فعالیت می کنند گفت: تمام مدارسی که فضای آموزشی آنها در کنار هم واقع شده شامل این طرح می شوند.

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدیریت مدارسی که به شکل مجتمع آموزشی در خواهند آمد، برعهده یک نفر است و باقی مدیران، معاون پرورشی و اجرایی آن مدیر خواهند شد.

 در سال تحصیلی جاری همه مدارس روستایی به شکل مجتمع های آموزشی در آمدند که حدود 8 هزار مجتمع شده اند.

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اهداف ایجاد مجتمع های آموزشی در شهر تصریح کرد: وقتی مدیریت واحد می شود منابع و امکانات بهینه می شوند به طور مثال مدیر می تواند از معلمان یک دوره در دوره دیگر استفاده کند یا از ظرفیت معلمان ورزش برای مقاطع مختلف بهره ببرد یا ممکن است امکانات آزمایشگاهی در دبیرستان بهتر باشد و مدیر امکان استفاده دانش آموزان دوره راهنمایی از این امکانات را فراهم کند.

 سحرخیز با اشاره به اینکه هم اکنون برخی از مدارس غیردولتی، استعدادهای درخشان و شاهد به شکل مجتمع اداره می شوند، افزود: همچنین از لحاظ تربیتی مدیر، 12 سال با یک دانش آموز و بالعکس خانواده ها با یک مدیریت در هر سه دوره تحصیلی ارتباط دارند و بچه ها زمانی که ابتدایی را تمام کردند بدون دغدغه در دوره بعدی ثبت نام می شوند.