پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
مدارس شهر تهران به لحاظ هوشمندسازی برای نخستین بار رتبه بندی می شود
 به نقل از خبرگزاری مهر/محمود حسینی گفت: طرح ارزیابی و رتبه بندی مدارس شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت هوشمندسازی مدارس اجرا می شود و تاکنون دو هزار مدرسه دولتی و غیردولتی شهر تهران اطلاعات خود را درباره سخت افزار و نرم افزار در سایت آموزش و پرورش شهر تهران ثبت کرده اند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران از رتبه بندی وضعیت هوشمندسازی مدارس شهر تهران به سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته برای نخستین بار خبر داد.

 محمود حسینی با بیان این مطلب گفت: طرح ارزیابی و رتبه بندی مدارس شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت هوشمندسازی مدارس اجرا می شود و تاکنون دو هزار مدرسه دولتی و غیردولتی شهر تهران اطلاعات خود را درباره سخت افزار و نرم افزار در سایت آموزش و پرورش شهر تهران ثبت کرده اند.

وی افزود: براساس مدل مفهومی که برای مدارس هوشمند طراحی شده است، چارچوبی برای فرآیند هوشمندسازی معین و شاخص هایی از سوی کارشناسان و طراحان مشخص شده است. براساس این چارچوب برای مدارس هوشمند سه مرحله مقدماتی، میانی و پیشرفته در نظر گرفته شده است.

حسینی با بیان اینکه با بررسی هر یک از این شاخص وضعیت بلوغ هوشمندسازی مدارس مشخص می شود، تصریح کرد: به عنوان مثال مدارس مقدماتی هوشمند مدارسی است که در ابتدای راه هوشمندسازی قرار گرفته و حداقل امکانات فناوری را در اختیار دارند و حداقل زمان آموزش الکترونیکی برای هر دانش آموز در هر درس 15 دقیقه در هفته است، در مرحله میانی این آموزش ها به 30 دقیقه در هفته و در مرحله پیشرفته 45 دقیقه است.

به گفته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران، 50 شاخص ارزیابی مدارس هوشمند انتخاب شده است که ارزیابی معلمان در ساختن پست الکترونیکی و ارتباط با دانش آموزان از دیگر شاخص های انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه مدارس در سطح مقدماتی و میانی به عنوان مدارس در مسیر هوشمندسازی معرفی می شوند، تصریح کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته بیشتر مدارس شهر تهران در مسیر هوشمندسازی قرار خواهند گرفت.

حسینی در تعریف خود از مدارس هوشمندسازی پیشرفته توضیح داد: مدارس هوشمند براساس چارچوب مشخص شده مدارسی است که اداره و روند یادگیری به صورت صد درصد از زمان ورود تا خروج دانش آموز به صورت الکترونیکی و مبتنی بر فناوری روز دنیا باشد.


این مقام مسوول در پایان اظهار داشت: کار ارزیابی دو هزار مدرسه ثبت نام شده در سایت آغاز شده است و احتمالاً تا دو هفته آینده وضعیت مدارس شهر تهران درباره هوشمندسازی و مسیر آنها برای ارتقای این فناوری مشخص و رتبه بندی می شود.