پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٩٨
 
مدارس شهر تهران به لحاظ هوشمندسازی برای نخستین بار رتبه بندی می شود
 به نقل از خبرگزاری مهر/محمود حسینی گفت: طرح ارزیابی و رتبه بندی مدارس شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت هوشمندسازی مدارس اجرا می شود و تاکنون دو هزار مدرسه دولتی و غیردولتی شهر تهران اطلاعات خود را درباره سخت افزار و نرم افزار در سایت آموزش و پرورش شهر تهران ثبت کرده اند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران از رتبه بندی وضعیت هوشمندسازی مدارس شهر تهران به سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته برای نخستین بار خبر داد.

 محمود حسینی با بیان این مطلب گفت: طرح ارزیابی و رتبه بندی مدارس شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت هوشمندسازی مدارس اجرا می شود و تاکنون دو هزار مدرسه دولتی و غیردولتی شهر تهران اطلاعات خود را درباره سخت افزار و نرم افزار در سایت آموزش و پرورش شهر تهران ثبت کرده اند.

وی افزود: براساس مدل مفهومی که برای مدارس هوشمند طراحی شده است، چارچوبی برای فرآیند هوشمندسازی معین و شاخص هایی از سوی کارشناسان و طراحان مشخص شده است. براساس این چارچوب برای مدارس هوشمند سه مرحله مقدماتی، میانی و پیشرفته در نظر گرفته شده است.

حسینی با بیان اینکه با بررسی هر یک از این شاخص وضعیت بلوغ هوشمندسازی مدارس مشخص می شود، تصریح کرد: به عنوان مثال مدارس مقدماتی هوشمند مدارسی است که در ابتدای راه هوشمندسازی قرار گرفته و حداقل امکانات فناوری را در اختیار دارند و حداقل زمان آموزش الکترونیکی برای هر دانش آموز در هر درس 15 دقیقه در هفته است، در مرحله میانی این آموزش ها به 30 دقیقه در هفته و در مرحله پیشرفته 45 دقیقه است.

به گفته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران، 50 شاخص ارزیابی مدارس هوشمند انتخاب شده است که ارزیابی معلمان در ساختن پست الکترونیکی و ارتباط با دانش آموزان از دیگر شاخص های انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه مدارس در سطح مقدماتی و میانی به عنوان مدارس در مسیر هوشمندسازی معرفی می شوند، تصریح کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته بیشتر مدارس شهر تهران در مسیر هوشمندسازی قرار خواهند گرفت.

حسینی در تعریف خود از مدارس هوشمندسازی پیشرفته توضیح داد: مدارس هوشمند براساس چارچوب مشخص شده مدارسی است که اداره و روند یادگیری به صورت صد درصد از زمان ورود تا خروج دانش آموز به صورت الکترونیکی و مبتنی بر فناوری روز دنیا باشد.


این مقام مسوول در پایان اظهار داشت: کار ارزیابی دو هزار مدرسه ثبت نام شده در سایت آغاز شده است و احتمالاً تا دو هفته آینده وضعیت مدارس شهر تهران درباره هوشمندسازی و مسیر آنها برای ارتقای این فناوری مشخص و رتبه بندی می شود.