پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 

3050 مدرسه استان داراي شناسنامه فني شده اند.

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه ، در طرحي كه از سال 1383 آغاز شده است تا كنون 3050 مدرسه استان داراي شناسنامه شده اند.

مهندس رضا درويشي مديركل نوسازي مدارس استان با بيان مطلب فوق گفت : بر اساس آخرين آمار تعداد كل مدارس استان 3679 باب است كه از اين تعداد تا كنون براي 3050 مدرسه استان شناسنامه فني تهيه و نصب شده است .

وي در ادامه با اشاره به اينكه در اين شناسنامه فني ، مقدار زيربنا ، اندازه محوطه ، تعداد كلاس ، سال ساخت ، وضعيت تأسيسات و كاربري وجود دارد ، گفت : بدنبال اجرا اين طرح در سال 1385 مقرر شد مشخصات ديگري نيز در شناسنامه فني افزوده گردد كه بر اين اساس آنان مختصات طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نيز ثبت شد كه با آن ميتوان از طريق GIS   موقعيت مدارس را در سطح شهر مشخص كرد و تصميمات مديريتي گرفت.

مديركل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كرمانشاه گفت : خوشبختانه اين استان جزء استانهايي است كه در زمينه تخريب و بازسازي مدارس فرسوده در برنامه چهارم عملكرد خوبي داشته است .

وي افزود : از سال 85 تا 88 حدود 70 ميليارد تومان در اختيار استان قرار گرفته كه توانسته ايم 1312 كلاس درس فرسوده را با آن تخريب و بازسازي كنيم.

مهندس درويشي در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس برآورد انجام شده حدود 20 درصد كلاسهاي استان نياز به تخريب و بازسازي دارند ، گفت : از 12 هزار و 728 كلاس موجود در استان حدود 2600 كلاس درس نياز به تخريب و بازسازي دارند .

وي در پايان عنوان كرد : تا كنون موفق شده ايم 896 كلاس درس را تخريب ، بازسازي و تحويل سازمان آموزش و پرورش استان دهيم و 416 كلاس نيز كار بازسازي آنها در حال اجراست كه اميدواريم تا ابتدا سال تحصيلي آينده تكميل و تحويل داده شود.