پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
 

3050 مدرسه استان داراي شناسنامه فني شده اند.

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه ، در طرحي كه از سال 1383 آغاز شده است تا كنون 3050 مدرسه استان داراي شناسنامه شده اند.

مهندس رضا درويشي مديركل نوسازي مدارس استان با بيان مطلب فوق گفت : بر اساس آخرين آمار تعداد كل مدارس استان 3679 باب است كه از اين تعداد تا كنون براي 3050 مدرسه استان شناسنامه فني تهيه و نصب شده است .

وي در ادامه با اشاره به اينكه در اين شناسنامه فني ، مقدار زيربنا ، اندازه محوطه ، تعداد كلاس ، سال ساخت ، وضعيت تأسيسات و كاربري وجود دارد ، گفت : بدنبال اجرا اين طرح در سال 1385 مقرر شد مشخصات ديگري نيز در شناسنامه فني افزوده گردد كه بر اين اساس آنان مختصات طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نيز ثبت شد كه با آن ميتوان از طريق GIS   موقعيت مدارس را در سطح شهر مشخص كرد و تصميمات مديريتي گرفت.

مديركل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كرمانشاه گفت : خوشبختانه اين استان جزء استانهايي است كه در زمينه تخريب و بازسازي مدارس فرسوده در برنامه چهارم عملكرد خوبي داشته است .

وي افزود : از سال 85 تا 88 حدود 70 ميليارد تومان در اختيار استان قرار گرفته كه توانسته ايم 1312 كلاس درس فرسوده را با آن تخريب و بازسازي كنيم.

مهندس درويشي در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس برآورد انجام شده حدود 20 درصد كلاسهاي استان نياز به تخريب و بازسازي دارند ، گفت : از 12 هزار و 728 كلاس موجود در استان حدود 2600 كلاس درس نياز به تخريب و بازسازي دارند .

وي در پايان عنوان كرد : تا كنون موفق شده ايم 896 كلاس درس را تخريب ، بازسازي و تحويل سازمان آموزش و پرورش استان دهيم و 416 كلاس نيز كار بازسازي آنها در حال اجراست كه اميدواريم تا ابتدا سال تحصيلي آينده تكميل و تحويل داده شود.