پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

 

  به گزارش روابط عمومي اداره كل

  نوسازي مدارس استان سمنان، تعدادي

         بخاري از نوع تابشي در مدارس

 روستاهاي استان سمنان  نصب گرديد. در

   اين راستا معلمان و دانش آموزان از

 بخاري هاي مذكور اعلام رضايت نمودند.

 

  همچنين اجراي عمليات استاندارد سازي

 سيستم گرمايشي از نوع حرارت مركزي در

  ساير مدارس مشمول طرح آغاز گرديده

                         است.