پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

منطقه 15 تهران در محله جنوب شرقی پایتخت قرار گرفته و آمار قابل توجهی در زمینه تعداد دانش آموزان و مدارس دوشیفته دارد . هر چند تاکنون تعدادی مدارس به همت خیرین مدرسه ساز ساخته شده و از این امکانات در اختیار دانش آموزان قرار گرفته، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فرصت و زمان بیشتری نیاز است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، «حسینی » مدیر آموزش و پرورش منطقه 15 تهران ضمن قدردانی از اقدامات خیر خواهانه و خدا پسندانه افراد نیکوکار در جهت ساخت مدارس، وضعیت آموزش منطقه 15 را تشریح کرد و گفت :« 90 هزار دانش آموز منطقه 15 در مدارس دولتی تحصیل می کنند که در صد بالایی از این مدارس 2 شیفته اند . بنابراین می بینید که منطقه 15 تهران با ویژگی هایی چون شهرک های حاشیه ای و اقماری با چه مشکلاتی روبه روست.»
وی ادامه می دهد :« یکی از ویژگی های اقتصادی منطقه 15 تهران فعالیت کارخانه ها و کارگاه های مختلف است که در نظر داریم با تعامل و همفکری صاحبنظران این مشاغل اقتصادی را به اموری چون مدرسه سازی دعوت کنیم.»