پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
مدارس بنيادبركت دراستان هرمزگان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان؛6 پروژه  بنيادبركت درقالب 26 كلاس درس وبااعتباري بالغ بر12 ميلياردريال افتتاح وموردبهره برداري قرارگرفت.
گفتني است اين پروژه هادرشهرستانهاي حاجي آباد؛ جاسك؛سيريك؛رودان؛قشم وجزيره هرمزاحداث شده اند.
شايان ذكراست دراين مراسمها مديرعامل بنيادبركت؛استاندارهرمزگان؛مهندس مدرس مديركل نوسازي مدارس؛مسئولين استاني واهالي مناطق حضورداشتند.