پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان اقدام موهن هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد .

در پی محکومیت اقدام وقیحانه اخیر از سوی سازمان ها، نهادها و ادارات استان ، کارمندان اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان نیز همگام با مردم شریف اصفهان با حضور یکپارچه خود در تظاهرات گسترده شرکت نموده و مسیر میدان امام حسین تا میدان انقلاب را طی نمودند و اهانت و هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کردند .