پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

با حضور 28 نفر از ايرانيان مقيم استامبول در سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران مجمع خيران مدرسه ساز ايرانيان برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس كشور ، در اين نشست رسمي كه مورخ 11/9/89 با حضور دكتر محمدرضا حافظي رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز و مهندس جعفري مديركل دفتر مشاركتهاي مردمي و ابراهيمي برگزار شد نخست حيدري سركنسول و سپس دكتر مهدوي و آنگاه دكتر حافظي پيرامون اهداف جامعه خيرين و ضرورت تشكيل مجمع خيرين در اين كشور سخنراني كردند.

براساس اين گزارش ، در همين نشست هيأت رئيسه مجمع انتخاب شدند كه به ترتيب زير مي باشند.

-        برهان الدين شبستري از خيرين استان آذربايجان شرقي بعنوان رئيس مجمع خيرين استامبول

-        دكتر اديب نيا نايب رئيس

-        سكان خزانه دار و حميدي به عنوان مديرعامل تعيين شدند

اين گزارش مي افزايد ، نشستي ديگر نيز در تاريخ 12/9/89 در آنكارا برگزار شد در اين نشست نيز بعد از برگزاري انتخابات دكتر آهيني بعنوان رئيس ، دكتر عباسي به عنوان نايب رئيس و مهندس فرزين خزانه دار و ذاكري به عنوان مديرعامل مشخص شدند.