پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

مجمع عمومی عادی و انتخابات هفتمین دوره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران برگزار شد
مجمع عمومی عادی و انتخابات هفتمین دوره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران با حضور رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و  اعضای هیأت امنای مجمع خیرین مدرسه ساز در محل این مجمع برگزار شد و اعضای اصلی هیأت مدیره ، اعضای علی البدل و  بازرسان این مجمع با اکثریت آراء انتخابات شدند.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز شهرتهران، اعضای جدید هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز عبارتند از : "نعمت بنی آدم" رییس هیأت مدیره، "سید علی یزدیخواه" مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، "علی نبیان" مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران، اکبر ابراهیمی، احترام فرنو، کاظم دلیلی، کاظم قلم چی، جعفر شریعتی، "داریوش خدری" نایب رییس، "محمدرضا قربانی" مدیر عامل، "علیرضا علی اکبر "بازرس، "محمود زاهدی راد" بازرس، "ابوالقاسم پرداختی" عضو علی البدل، "بهروز روزبهانی" عضو علی البدل