پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨

روز یکشنبه سی ام تیرماه نود و دو بر اساس دعوت قبلی ، جلسه با حضور اکثریت خیّرین گرانقدر منطقه ، فرماندار ، ریاست و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرضا و مسئول مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در محل سالن شهید باهنر فرمانداری شهرضا به منظور تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز برگزار گردید .

 

در این جلسه تعداد 9 نفر اعضای اصلی ، 2 نفر علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط هیئت امناء به مدت 2 سال انتخاب گردیدند .