مشارکت در مدرسه سازی
پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨

 

"ساخت، توسعه و تجهيز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم، متناسب با اولويتها در چارچوب طرح ساماندهی و ضوابط و معيارهای فنی، تأمين منابع و توسعه مشارکتهای مردمی و رضايت بيشتر مخاطبين، براساس نگرش مديريت سازمان".

مؤلفه‌های تعيين مأموريت سازمان عبارتنداز:

 

-        عرصه‌های اصلی کار

 

1)     ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی

2)     توسعه و استاندارد‌سازی فضاهای آموزشی

3)     تجهيز فضاهای آموزشی

4)     بهسازی لرزه ای فضاهای آموزشی

5)     ساماندهی فضاهای آموزشی و تعيين اولويت‌های ساخت و ساز

6)     تعيين ضوابط و معيارهای فنی

7)     توسعه مشارکت‌های مردمی

8)     تأمين منابع (مردمی، ملی، فرا ملی)

9)     استقرار سيستم مديريت کيفيت

 

-         مخاطبين اصلی سازمان

 

1)     معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور

2)     وزارت آموزش وپرورش

3)     ادارات کل نوسازی مدارس استان ها

4)     کارکنان سازمان

5)     خیرین مدرسه ساز

 

-         ديدگاه و نگرش مديريت سازمان

 

1)     تقسيم بهينه و عادلانه منابع براساس شاخص‌ها بين استانها

2)     تکريم ارباب رجوع

3)     ارتقاء کيفيت حرفه‌ای نيروی انسانی

4)     اطلاع رسانی