مشارکت در مدرسه سازی
پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
  
  
  
  
  
پوشه: بخشنامه ارزيابي آسيب پذيري و ارائه طرح بهسازي مدارس
  
1389/1/14 12:56negar khabaz
پوشه: بخشنامه طراحي اتصالات قاب هاي مهاربندي
  
1389/1/14 13:32negar khabaz
check list- steel Structure.pdf
  
98 KB 1389/1/28 16:48negar khabaz
Chek list-Masonry Building.pdf
  
95 KB 1389/1/28 16:48negar khabaz